Over ons

Onze notulisten maken notulen van VvE vergaderingen voor VvE beheerders, zelfstandige VvE’s en VvE’s in oprichting. Het betreft algemene ledenvergaderingen, bijzondere ledenvergaderingen maar ook bestuursvergaderingen of bewonerscommissies. Ook notuleren wij vergaderingen van huurdersverenigingen.

Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarbij onder andere de jaarrekening, begroting en het meerjarenonderhoudsplan worden besproken, worden wij ook regelmatig gevraagd voor het notuleren van extra vergaderingen waarbij over een specifiek onderwerp wordt beslist, bijvoorbeeld het verzoek tot het aanleggen van een dakterras of het plaatsen van een uitbouw. Ook worden wij gevraagd om notulen te maken als leden besluiten een coöperatieve flatvereniging om te zetten naar een Vereniging van Eigenaren.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met informatie om en tekenen wij voorafgaand aan de vergadering een geheimhoudingsverklaring en houden wij ons aan de AVG-privacyregels.

Contactinformatie

Heb je een vraag over onze dienstverlening dan komen we graag met je in contact.

Wij zijn te bereiken op nummer 06 38063515 of via email info@vve-notulen.nl